Change language:

Polityka prywatności

Zasady podstawowe dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu https://albrechtpartners.com/ jest ALBRECHT&PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Herbu Janina 5/U05, 02-972 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000398745.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które zapisały się na newsletter oraz osób, które za pośrednictwem serwisu nawiązały kontakt z Administratorem. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłka newslettera oraz nawiązanie kontaktu zwrotnego.
 3. W celu skorzystania z newslettera oraz nawiązania kontaktu z Administratorem, konieczne jest podanie wyłącznie adresu e-mail oraz imienia (w przypadku nawiązania kontaktu). Podanie innych danych jest dobrowolne.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na wysyłkę newslettera oraz prośba o nawiązanie kontaktu.
 5. Administrator informuje, że każda osoba, która przekazała dane osobowe ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Przeglądanie serwisu bez zapisania się na newsletter lub bez nawiązywania kontaktu nie łączy się z podawaniem danych osobowych.
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Administrator może jednak zlecić obsługę techniczną wysyłki newslettera podmiotowi zewnętrznemu. Administrator zapewnia, że podmioty zewnętrzne będą miały siedzibę w UE.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (spoza UE).
 9. Administrator nie podejmuje decyzji odnośnie osób i przekazanych przez nich danych wyłącznie przy wykorzystaniu automatycznych systemów przetwarzania.
 10. Administrator może udostępniać przekazane mu dane osobowe organom państwowym na mocy ich wiążących decyzji lub orzeczeń.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

 1. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisu oparte jest o cookies.
 3. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu.
 4. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia cookies podmiotom zewnętrznym.

Odsyłacze do innych stron internetowych

 1. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Serwisie.
 2. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
 3. Używamy MailerLite do zarządzania naszą listą subskrybentów e-mail marketingu i wysyłania e-maili do naszych subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może przetwarzać dane przy użyciu standardowych technologii przemysłowych, aby pomóc nam monitorować i ulepszać nasz biuletyn. Polityka prywatności MailerLite jest dostępna pod adresem https://www.mailerlite.com/privacy-policy.
  Możesz wypisać się z naszego biuletynu, klikając link rezygnacji z subskrypcji podany na końcu każdego biuletynu.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na nasz newsletter